Africaventura Logo Colour Flate

Neem contact op

Mantenga Nature Reserve, eSwatini

Privacyverklaring

Africaventura

Opt-Out voor tracering

Wij maken gebruik van cookie tracking en tracking tools zoals Google Analytics om u de beste gebruikerservaring te bieden op onze website. Door de gegevens die wij ontvangen te verzamelen en te analyseren, kunnen wij deze website en onze reclame voortdurend verbeteren en personaliseren. Als u tracking uitschakelt, kan uw gebruikerservaring aanzienlijk worden beïnvloed. Om te voorkomen dat uw websitebezoek wordt bijgehouden, kunt u de schuifregelaar gebruiken om alle tracering uit te schakelen. Als u dit doet, wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u de tracering opnieuw uitschakelen.

Alle cookies toestaan

Deze cookies stellen ons in staat uw navigatie-ervaring te analyseren en te verbeteren.

Sta alleen essentiële cookies toe

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van onze website.

Gegevensbescherming

Privacybeleid

We zijn erg verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is bijzonder belangrijk voor het management van Ventura TRAVEL GmbH. Het is mogelijk de internetpagina’s van Ventura TRAVEL GmbH te gebruiken zonder persoonsgegevens op te geven. Maar als een gegevenssubject speciale services van ons bedrijf wil gebruiken via onze website, is het mogelijk nodig persoonsgegevens te verwerken. Als het noodzakelijk is persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis bestaat voor deze verwerking, zullen we over het algemeen de toestemming vragen van het gegevenssubject. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van alle geregistreerde handelsmerken van Ventura TRAVEL Gmbh, zoals de websites die toegankelijk zijn onder de domeinen: www.venturatravel.org, www.viventura.de, www.viventura.at, www.viventura.ch, www.viventura.fr, www.puraventura.de, www.puraventura.at, www.puraventura.ch, www.puraventura.fr, www.japaventura.fr, www.japaventura.de, www.japaventura.at, www.japaventura.ch, www.chinaventura.fr, www.chinaventura.de, www.chinatours.de, www.chinatours.at, www.chinatours.ch, www.chinatours.fr, www.persiaventura.fr, www.persiaventura.de, www.grekaventura.fr, www.grekaventura.de, www.indicotravels.com, www.asiaventura.de, www.asiaventura.at, www.asiaventura.ch, www.asiaventura.fr, www.allurablue.com, www.galapatours.com, www.polartours.com, www.fairtrips.com, www.diveindonesia.com, www.vsocialfoundation.org www.sapio.de, www.africaventura.de, www.africaventura.at, www.africaventura.ch, www.africaventura.nl, www.africaventura.fr, www.nomadikadventures.de, www.epic-trips.com, www.feast.travel Deze verklaring verwijst naar de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens bevatten uw naam en adres, uw e-mail- en Ip-adres en ook gebruiksgegevens die aan u kunnen worden toegewezen. De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een gegevenssubject, zullen altijd in overeenstemming zijn met de landspecifieke regelgevingen inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op Ventura TRAVEL GmbH. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Daarnaast worden gegevenssubjecten geïnformeerd over hun rechten via deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als supervisor heeft Ventura TRAVEL GmbH verschillende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om te garanderen dat de persoonsgegevens die op deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. Niettemin kan de beveiliging van gegevensoverdrachten op internet kwetsbaarheden vertonen, waardoor een absolute beveiliging niet kan worden gegarandeerd. Daarom kan elk gegevenssubject ons persoonsgegevens op een alternatieve manier verzenden, bijvoorbeeld telefonisch.

 1. Definities van termen De verklaring inzake gegevensbescherming van Ventura TRAVEL GmbH is gebaseerd op de termen die worden gebruikt in de Europese richtlijn en door de handhaver van de verordening bij het publiceren van de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek, alsook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie verklaren. In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen: a) Persoonsgegevens Persoonsgegevens is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (hierna "gegevenssubject"). Een identificeerbaar natuurlijk persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door naar een identificator te verwijzen zoals een naam, een ID-nummer, locatiegegevens, een online identificator or naar een of meerdere factoren specifiek aan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. b) Gegevenssubject Gegevenssubject betekent elk geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt door de supervisor. c) Verwerking Verwerking betekent elke actie of reeks acties die wordt uitgevoerd voor persoonsgegevens, al dan niet op automatische wijze, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, archiveren, opslaan, aanpassen of wijzigen, verkrijgen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door toezending, verspreiden of op andere wijze beschikbaar maken, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen ervan. d) Beperking van de verwerking Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verdere verwerking ervan te beperken. e) Profilering Profilering is elk type geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij die persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren van een natuurlijke persoon, in het bijzonder om bepaalde aspecten te analyseren of te voorspellen over de prestaties op het werk van die natuurlijke persoon, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of wijziging van locatie. f) Pseudonimisering Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een manier waarbij die persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een gegevenssubject zonder daarbij aanvullende informatie te gebruiken, op voorwaarde dat die aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat de persoonsgegevens niet zijn toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. g) Beheerder of gegevensbeheerder De beheerder of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, het agentschap of een andere instantie die alleen of samen met anderen de doelen van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. Indien de doelen van en de middelen voor zo een verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kunnen de beheerder of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld door de wetgeving van de Unie of de lidstaat. h) Verwerker Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in naam van de beheerder. i) Ontvanger Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, agentschap of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, en is al dan niet een derde partij. Openbare autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in de context van een specifieke onderzoekstaak onder de wetgeving van de Unie of de lidstaat zullen echter niet worden beschouwd als ontvangers. j) Derde partij Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, agentschap of andere instantie die niet het gegevenssubject, de beheerder, de verwerker of de persoon is die gemachtigd is om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de beheerder of de verwerker. k) Toestemming Toestemming betekent elke vrijwillig gegeven indicatie van de wens van het gegevenssubject voor het specifieke geval op een geïnformeerde en ondubbelzinnige manier, in de vorm van een verklaring of eender welke andere ondubbelzinnige bevestigende actie waarbij het gegevenssubject aangeeft dat hij of zij instemt met de verwerking van persoonsgegevens van hem of haar.
 2. Naam en adres van de beheerder De beheerder in de zin van de Algemene regelgeving inzake gegevensbescherming, andere toepasbare wetgevingen in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermend karakter is: ventura TRAVEL GmbH Lausitzer Street 31 10999 Berlin Duitsland Telefoonnummer: +49 30 6167558 10 E-mailadres: gegevensbescherming@venturatravel.org Website: www.venturatravel.org
 3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming De functionaris voor gegevensbescherming van de beheerder is: Prof. Dr. Fabian Schmieder lexICT UG Ostfeldstrasse 49 30559 Hanover Duitsland Telefoonnummer: +49 511 165 80 40 90 E-mailadres: schmieder@lexict.de Website: www.lexict.de

Elk gegevenssubject kan rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op eender welk moment en met eender welke vraag of suggestie over gegevensbescherming.

 1. Cookies en andere trackingtechnologieën De internetpagina’s van Ventura TRAVEL GmbH gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën (zoals HTML5 Local Storage). Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op een computersysteem via een internetbrowser. Verschillende internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies hebben een zogenaamd cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificator van de cookie. Deze bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie was opgeslagen. Op die manier kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de browser van het gegevenssubject onderscheiden van andere browsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via het unieke cookie-ID. Door gebruik te maken van cookies, kan Ventura TRAVEL GmbH de gebruikers van deze website een meer gebruiksvriendelijke service bieden, wat niet mogelijk zou zijn zonder deze cookie-instelling. Door middel van deze cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals eerder vermeld kunnen we door cookies de gebruikers van onze website herkennen. Het doel daarvan is het gebruik van onze website gemakkelijker te maken. Zo hoeft de gebruiker van een website die cookies gebruikt bijvoorbeeld niet telkens zijn of haar toegangsgegevens in te voeren wanneer hij of zij de website bezoekt, omdat dit al wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. Door middel van een cookie onthoudt de online winkel de items die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd. Het gegevenssubject kan op eender welk moment voorkomen dat er door onze website cookies worden geplaatst door dat zo in te stellen in de internetbrowser die wordt gebruikt, en dus permanent te weigeren dat er cookies worden geplaatst. Daarnaast kunnen cookies die al zijn geplaatst op eender welk moment worden gewist via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gewone internetbrowsers. Indien het gegevenssubject het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.
 2. Verzamelen van algemene gegevens en informatie De website van Ventura TRAVEL GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens de website wordt opgeroepen door een gegevenssubject of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens worden mogelijk verzameld: (1) de browsertypes en gebruikte versies, (2) het door het toegang verkrijgende gebruikte besturingssysteem, (3) de website die het toegang verkrijgende systeem gebruikt om onze website te openen (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die worden geopend via een toegang verkrijgend systeem op onze website, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegang verkrijgende systeem en (8) andere gelijkaardige data en informatie die dienen om gevaar te voorkomen in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Wanneer deze algemene gegevens en informatie worden gebruikt, trekt Ventura TRAVEL GmbH geen conclusies over het gegevenssubject. Deze informatie is echter nodig (1) om de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) om de inhoud van onze website en de promotie ervan te optimaliseren, (3) om te garanderen dat onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website correct blijven werken, en (4) om wetshandhavingsinstanties de informatie te bieden die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daartoe analyseert Ventura TRAVEL GmbH op anonieme wijze de verzamelde gegevens en informatie, en tracht het ook de voor een betere gegevensbeveiliging en veiligheid van gegevens van ons bedrijf te zorgen, zodat we een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de logbestanden van de server worden apart opgeslagen van alle door een gegevenssubject verstrekte persoonsgegevens.
 3. Registratie op onze website Het gegevenssubject heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de beheerder door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens tijdens dit proces worden verzonden naar de beheerder, wordt bepaald op basis van het invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De door het gegevenssubject ingevoerde persoonsgegevens worden uitzonderlijk verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de beheerder en voor diens eigen doeleinden. De beheerder kan ervoor zorgen dat de gegevens worden verzonden naar een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat is toegewezen aan de beheerder. Door te registreren op de website van de beheerder, worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetserviceprovider (ISP) van het gegevenssubject, de gegevens en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen omdat alleen op deze manier het misbruiken van onze services kan worden voorkomen en deze gegevens het indien nodig mogelijk maken om begane misdaden op te helderen. Daarom is het nodig deze gegevens op te slaan om de gegevensbeheerder te beschermen. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze door te geven of het doorgeven van deze gegevens dient voor criminele vervolging. Indien het gegevenssubject zich registreert door vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken, kan de beheerder het gegevenssubject content of services bieden die door de aard daarvan alleen kunnen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde personen kunnen de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens op eender welk moment wijzigen of kunnen deze volledig laten verwijderen uit het gegevensbestand van de beheerder. De beheerder zal elk gegevenssubject op eender welk moment en op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens van het gegevenssubject worden opgeslagen. Daarnaast zal de beheerder op verzoek of op aangeven van het gegevenssubject persoonsgegevens corrigeren of verwijderen, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met enige wettelijke bewaarplichten. Het voltallige personeel van de beheerder zal in deze context beschikbaar zijn als contactpersoon van het gegevenssubject.
 4. Inschrijving voor onze nieuwsbrief Op de website van Ventura TRAVEL GmbH hebben gebruikers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van ons bedrijf. De persoonsgegevens die naar de beheerder worden verzonden wanneer de gebruiker zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen worden vermeld in het hiervoor gebruikte invoermasker. Ventura TRAVEL GmbH informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan eigenlijk alleen door het gegevenssubject worden ontvangen indien (1) het gegevenssubject een geldig e-mailadres heeft en (2) het gegevenssubject zich registreert voor het ontvangen van mails met de nieuwsbrief. Om wettelijke redenen zal er een bevestigingse-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat de eerste keer door een gegevenssubject is ingevoerd voor het verzenden van de nieuwsbrief door middel van de dubbele opt-inprocedure. Deze bevestigingse-mail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres het gegevenssubject is dat toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Wanneer iemand zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door het gegevenssubject wordt gebruikt op het moment van de registratie, zoals het is toegewezen door de internetserviceprovider (ISP), alsook de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om een (mogelijk) misbruik van een e-mailadres van een gegevenssubject op een later moment op te sporen, het dient dus als wettelijke bescherming van de beheerder. De in de context van een registratie voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen personen die zich hebben geregistreerd voor de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een verwante registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen van het nieuwsbriefaanbod of gewijzigde technische omstandigheden. Persoonsgegevens die zijn verzameld als deel van de nieuwsbriefdienst zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen. De inschrijving voor onze nieuwsbrief kan op eender welk moment worden geannuleerd door het gegevenssubject. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die het gegevenssubject aan ons heeft gegeven voor het mailen van de nieuwsbrief kan op eender welk moment worden ingetrokken. De link voor het intrekken van de toestemming staat in elke nieuwsbrief. Daarnaast is het ook mogelijk zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door op eender welk moment direct een mail te sturen op de website van de beheerder of door de beheerder daarvan op een andere manier op de hoogte te brengen.
 5. Nieuwsbrieftracking De nieuwsbrieven van Ventura TRAVEL GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurgrafiek die worden ingevoegd in zulke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden zodat logbestanden kunnen worden gearchiveerd en geanalyseerd. Hierdoor kunnen statistische evaluaties worden gemaakt van het al dan niet slagen van marketingcampagnes. Op basis van de ingevoegde trackingpixel kan Ventura TRAVEL GmbH zien of en wanneer een e-mail was geopend door een gegevenssubject en op welke links in de e-mail het gegevenssubject heeft geklikt. Zulke persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven werden verzameld, worden opgeslagen en geanalyseerd door de beheerder om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van het gegevenssubject. Deze persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derde partijen. Gegevenssubjecten hebben op eender welk moment het recht om de hiervoor afzonderlijk gegeven toestemming in te trekken via de dubbele opt-inprocedure. Na deze intrekking worden de persoonsgegevens verwijderd door de beheerder. Ventura TRAVEL GmbH beschouwt een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.
 6. Contactmogelijkheid via de website Op basis van wettelijke bepalingen bevat de website van Ventura TRAVEL GmbH informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, wat ook een algemeen adres omvat van de zogenaamde elektronische mail (e-mailadres). Indien een gegevenssubject via e-mail, door middel van een contactformulier of door middel van een chatfunctie contact opneemt met de beheerder, zullen de door het gegevenssubject verzonden persoonsgegevens automatisch worden opgeslagen. Zulke vrijwillig door een gegevenssubject naar de beheerder verzonden persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor verwerkingsdoeleinden of om contact op te nemen met het gegevenssubject. Deze persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derde partijen.
 7. Commentaarfunctie in de blog op de website Ventura TRAVEL GmbH biedt de gebruikers de mogelijkheid om individuele commentaren te geven op afzonderlijke blogposts van een blog, die op de website van de beheerder staat. Een blog is een portaal dat wordt beheerd op een website, meestal openbaar, waarop een of meerdere personen, zogenaamde bloggers of webbloggers, artikels kunnen posten of een tekst kunnen schrijven in zogenaamde blogposts. Op de blogposts kan meestal commentaar worden gegeven door derde partijen. Indien een gegevenssubject commentaar geeft op een blog die gepubliceerd is op deze website, zal naast de commentaar van het gegevenssubject informatie over het tijdstip van de commentaar en de door het gegevenssubject gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) worden opgeslagen en gepubliceerd. Daarnaast wordt ook het door de internetserviceprovider (ISP) toegewezen IP-adres van de betroffen persoon opgeslagen. Dit IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval het gegevenssubject de rechten van derde partijen schendt door een commentaar of posts met illegale content te posten. Het opslaan van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de beheerder, zodat de beheerder zich kan vrijpleiten in geval van een inbreuk. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij het wettelijk vereist is om deze te verstrekken of het dient voor de wettelijke verdediging van de beheerder.
 8. Registratie voor commentaren in de blog op de internetsite Over het algemeen kunnen derde partijen zich registreren voor commentaren op de blog van Ventura TRAVEL GmbH. Voor iemand die commentaar geeft is het met name mogelijk om zich te registreren voor de commentaren die na zijn of haar commentaar komen op een specifieke blogpost. Indien een gegevenssubject de optie aanvinkt om zich te registreren voor commentaren, zal de beheerder een automatische bevestigingse-mail zenden om door middel van een dubbele opt-inprocedure te controleren of de eigenaar van het gespecificeerde e-mailadres werkelijk voor deze optie heeft gekozen. De optie om zich te registreren voor commentaren kan op elk moment worden gedeactiveerd.
 9. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens De beheerder mag persoonsgegevens van het gegevenssubject enkel verwerken en opslaan voor die periode die noodzakelijk is voor om het doel van die opslag te verwezenlijken of voor die periode die is vastgesteld door de wetgever van de Europese richtlijn en regelgeving of door een andere wetgever voor wetten en regelgevingen waaraan de beheerder onderhevig is. Indien het doel van de opslag niet meer van toepassing is of indien een opslagduur die is vastgesteld door de opsteller van de Europese richtlijn en regelgeving of een andere competente wetgever vervalt, zullen de persoonsgegevens routinematig worden verwijderd of geblokkeerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 10. Rechten van het gegevenssubject a) Recht op bevestiging Aan elk gegevenssubject is volgens de Europese richtlijn en regelgeving het recht verleend om een bevestiging te krijgen van de beheerder of er van hem of haar al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een gegevenssubject dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij op eender welk moment contact opnemen met een werknemer van de beheerder. b) Recht op toegang Aan elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, wordt volgens de Europese richtlijn en regelgeving het recht verleend om op elk moment en gratis van de beheerder informatie te krijgen over de persoonsgegevens die van hem of haar zijn opgeslagen en om een kopie van deze informatie te krijgen. Daarnaast heeft de wetgever voor de Europese richtlijn en regelgeving het gegevenssubject toegang verleend tot de volgende informatie: het doel van de verwerking de categorie van de verwerkte persoonsgegevens de ontvangers of categorieën ontvangers waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt, in het bijzonder in het geval van ontvangers in andere landen of van andere organisaties indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur het bestaan van een recht om de persoonsgegevens van hem of haar te laten corrigeren of te wissen, of om de verwerking door de beheerder te laten beperken, of een recht om bezwaar te maken tegen zo een verwerking het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit indien de persoonsgegevens niet worden verzameld van het gegevenssubject: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens Het bestaan van het geautomatiseerd maken van beslissingen, inclusief profilering, krachtens Artikel 22(1) en (4) van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, betekenisvolle informatie over de toegepaste logica en de omvang en de bedoelde effecten van zo een verwerking voor het gegevenssubject. Daarnaast zal het gegevenssubject het recht hebben om geïnformeerd te worden of de persoonsgegevens zijn verzonden naar een ander land of naar een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft het gegevenssubject ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de overdracht. Indien een gegevenssubject dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij op eender welk moment contact opnemen met een werknemer van de beheerder. c) Recht op rectificatie Aan elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, wordt door de Europese richtlijn en regelgeving het recht verleend om de onmiddellijke correctie van incorrecte persoonsgegevens van hem of haar te verzoeken. Daarnaast heeft het gegevenssubject het recht om te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, ook door middel van een aanvullende verklaring, waarbij rekening wordt gehouden met de doelen van de verwerking. Indien een gegevenssubject dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op eender welk moment contact opnemen met een werknemer van de beheerder. d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden) Aan elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, wordt door de Europese richtlijn en regelgeving het recht verleend om zonder vertraging zijn of haar persoonsgegevens door de beheerder te laten wissen, indien een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet langer nodig is: De persoonsgegevens worden verzameld of op andere wijze verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer benodigd zijn. Het gegevenssubject herroept zijn of haar toestemming waarop de verwerking was gebaseerd krachtens Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9(2)(a) GDPR en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking. Het gegevenssubject maakt bezwaar tegen de verwerking krachtens Artikel 21(1) GDPR en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of het gegevenssubject maakt bezwaar tegen de verwerking krachtens Artikel 21(2) GDPR. De persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de wetgeving van de Unie of een lidstaat waaraan de beheerder onderworpen is. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij krachtens Artikel 8(1) GDPR. Indien een van de eerder vermelde redenen van toepassing is en een gegevenssubject de persoonsgegevens wil laten wissen die zijn opgeslagen door Ventura TRAVEL GmbH, kan hij of zij op eender welk moment contact opnemen met een werknemer van de beheerder. De werknemer van Ventura TRAVEL GmbH zal ervoor zorgen dat het verzoek om deze te wissen onmiddellijk wordt uitgevoerd. Indien de persoonsgegevens openbaar werden gemaakt door Ventura TRAVEL GmbH en ons bedrijf daar verantwoordelijk voor is krachtens Art. 17 Para. 1 GDPR, zal Ventura TRAVEL GmbH redelijke maatregelen implementeren, inclusief technische maatregelen, om andere gegevensbeheerders te compenseren voor het verwerken van de gepubliceerde persoonsgegevens, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare technologie en de kosten voor die implementatie, zodat het gegevenssubject kan worden geïnformeerd dat hij of zij aan deze andere gegevensbeheerders heeft gevraagd alle links naar de persoonsgegevens of kopieën of replicaties van de persoonsgegevens te verwijderen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De werknemer van Ventura TRAVEL GmbH zal voor al het nodige zorgen in afzonderlijke gevallen. e) Recht op beperking van verwerking Aan elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, wordt door de Europese richtlijn en regelgeving het recht verleend om de beheerder de verwerking van de persoonsgegevens te laten beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: De accuraatheid van de persoonsgegevens wordt aangekaart door het gegevenssubject voor een periode die de beheerder in staat stelt de accuraatheid van de persoonsgegevens te controleren. De verwerking is onwettig, het gegevenssubject maakt bezwaar tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken. De beheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen van de verwerking, maar het gegevenssubject heeft deze nodig voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen. Het gegevenssubject heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking krachtens Artikel 21 (1) van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de rechtsgronden van de beheerder zwaarder doorwegen dan die van het gegevenssubject. Indien aan een van de eerder vermelde voorwaarden is voldaan en een gegevenssubject de persoonsgegevens wil laten beperken die zijn opgeslagen door Ventura TRAVEL GmbH, kan hij of zij op eender welk moment contact opnemen met een werknemer van de beheerder. De werknemer van Ventura TRAVEL GmbH zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt. f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens Aan elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt is door de Europese richtlijn en regelgeving het recht verleend om de persoonsgegevens van hem of haar te ontvangen die door het gegevenssubject zijn verstrekt aan een beheerder, en dit op een gestructureerde, algemeen gebruikte en door een machine leesbaar formaat. Hij of zij heeft ook het recht om zulke gegevens te verzenden naar een andere beheerder zonder belemmering van de beheerder waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming krachtens Artikel 6(1)(a) van de GDPR of Artikel 9(2)(a) van de GDPR of een contract krachtens Artikel 6(1)(b) van de GDPR en de verwerking op automatische wijze wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak die wordt verricht in het openbare belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de beheerder is opgedragen. Daarnaast zal het gegevenssubject bij het uitoefenen van het recht op de overdracht van gegevens krachtens Artikel 20(1) van de GDPR het recht hebben de persoonsgegevens direct te laten overdragen van een beheerder naar een andere beheerder waar dat technisch mogelijk is en op voorwaarde dat dit geen negatief effect heeft op de rechten en vrijheden van andere individuen. Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan het gegevenssubject op eender welk moment contact opnemen met een werknemer van Ventura TRAVEL GmbH. g) Recht op bezwaar Aan elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt heeft de Europese richtlijn en regelgeving het recht verleend om op eender welk moment bezwaar te maken, om redenen die betrekking hebben op zijn of haar persoonlijke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens van hem of haar, wat gebeurt op basis van Artikel 6(1)(e) of (f) van de GDPR. Dit is ook van toepassing voor profilering op basis van deze bepalingen. Ventura TRAVEL GmbH zal in het geval van een bezwaar niet langer persoonsgegevens verwerken, tenzij we dwingende legitimerende gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder doorwegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het gegevenssubject, of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsclaims. Indien Ventura TRAVEL GmbH persoonsgegevens verwerkt voor directe marketing, zal het gegevenssubject het recht hebben om op eender welk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor zulke marketing worden verwerkt. Dit is ook van toepassing op profilering, in zoverre dat van toepassing is op zulke directe marketing. Indien het gegevenssubject tegenover Ventura TRAVEL GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe marketing, zal Ventura TRAVEL GmbH de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden. Daarnaast heeft het gegevenssubject het recht om redenen die betrekking hebben op zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over hem of haar die wordt uitgevoerd door Ventura TRAVEL GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of om statistische doeleinden krachtens Artikel 89(1) van de GDPR, tenzij zo een verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak die wordt uitgevoerd in het openbare belang. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan het gegevenssubject rechtstreeks contact opnemen met een werknemer van Ventura TRAVEL GmbH of met een andere werknemer. Daarnaast is het gegevenssubject vrij om zijn/haar recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruik maken van technische specificaties in combinatie met het gebruik van informatiemaatschappijen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EC. h) Geautomatiseerde beslissingen in afzonderlijke gevallen, inclusief profilering Aan elk gegevenssubject waarvan persoonsgegevens worden verwerkt wordt door de Europese richtlijn en regelgeving het recht verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op automatische verwerking, inclusief profilering, wat legale effecten genereert voor hem of haar of op gelijkaardige wijze significant van invloed is op hem of haar, tenzij die beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan van of het uitvoeren van een overeenkomst tussen het gegevenssubject en de beheerder, of (2) is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de beheerder is onderworpen en er in die wet geschikte maatregelen staan om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van het gegevenssubject te waarborgen, of (3) is gemaakt met de expliciete toestemming van het gegevenssubject. Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan van of het uitvoeren van een overeenkomst tussen het gegevenssubject en de gegevensbeheerder of (2) is gemaakt met de expliciete toestemming van de gegevensbeheerder, zal Ventura TRAVEL GmbH geschikte maatregelen implementeren om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van het gegevenssubject te waarborgen, die ten minste het recht omvatten om de betrokkenheid van het gegevenssubject te verkrijgen vanwege de beheerder, om zijn of haar standpunt duidelijk te maken en de beslissing aan te kaarten. Indien het gegevenssubject de rechten wil uitoefenen met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij of zij op eender welk moment contact opnemen met een werknemer van de beheerder. i) Recht om toestemming in te trekken volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming Aan elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, wordt door de Europese richtlijn en regelgeving het recht verleend om op eender welk moment de toestemming in te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het gegevenssubject het recht voor het intrekken van zijn of haar toestemming wil uitoefenen, kan hij of zij op eender welk moment contact opnemen met een werknemer van de beheerder.
 11. Gegevensbescherming tijdens sollicitaties en het sollicitatieproces De beheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten voor het behandelen van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is vooral het geval wanneer een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten op elektronische wijze verzendt naar de beheerder, bijvoorbeeld via e-mail of via een webformulier op de website. Indien de beheerder een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, zullen de verzonden gegevens worden opgeslagen voor de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de beheerder geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, zullen de sollicitatiedocumenten automatisch worden verwijderd twee maanden na de melding van de beslissing om de sollicitant niet aan te nemen, op voorwaarde dat er geen andere legitieme belangen van de beheerder in strijd zijn met deze verwijdering. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld ver verplichting om bewijsmateriaal te leveren in procedures in het kader van de Algemene Wet inzake Gelijke Behandeling (AGG).
 12. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Facebook De beheerder heeft componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd op deze website. Facebook is een sociaal medianetwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplek op het internet, een online gemeenschap waarin gebruikers met elkaar kunnen communiceren en op elkaar kunnen reageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen of maakt het de internetgemeenschap mogelijk persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te delen. Op Facebook kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere privé profielen aanmaken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken. De moedermaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De beheerder van persoonsgegevens in het geval dat een gegevenssubject buiten de VS of Canada woont is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Telkens een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die beheerd wordt door de gegevensbeheerder wordt opgeroepen waarin een Facebook-component (Facebookplug-in) is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject door de Facebook-component automatisch een voorstelling van de overeenkomstige Facebook-component downloaden van Facebook. Een volledig overzicht van alle Facebookplug-ins staat op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_NL. Binnen het bereik van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door het gegevenssubject. Indien het gegevenssubject op hetzelfde moment is aangemeld bij Facebook, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website het gegevenssubject aan het bezoeken is telkens het gegevenssubject onze website oproept, en dit zolang hij op onze website blijft. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en wordt door Facebook toegewezen aan het overeenkomstige Facebook-account van het gegevenssubject. Indien het gegevenssubject een van de Facebook-knoppen activeert die geïntegreerd zijn op onze website, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of indien het gegevenssubject een commentaar post, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijk Facebook-account van het gegevenssubject en slaat het deze persoonsgegevens op. Facebook ontvangt de informatie dat het gegevenssubject onze website heeft bezocht altijd via de Facebook-component indien het gegevenssubject tegelijkertijd is aangemeld bij Facebook wanneer deze onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of het gegevenssubject op de Facebook-component klikt. Indien het gegevenssubject wenst dat deze informatie niet verzonden wordt naar Facebook, kan hij of zij deze verzending voorkomen door zich af te melden van zijn of haar Facebook-account alvorens onze website te openen. Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat geraadpleegd kan worden op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/, bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Hierin wordt ook uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van het gegevenssubject te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken het verzenden van gegevens naar Facebook te voorkomen. Zulke toepassingen kunnen door het gegevenssubject worden gebruikt om het verzenden van gegevens naar Facebook te voorkomen.
 13. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) De beheerder heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd in deze website. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, samenstellen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers op de websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over via welke website een gegevenssubject op de website is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina's van de website werden geopend of hoe vaak en hoe lang een subpagina werd bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetadvertenties. Het moederbedrijf van de Google Analytics-component is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De beheerder gebruikt de extensie "gat.anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze extensie wordt het IP-adres van de internetverbinding van het gegevenssubject afgekort en geanonimiseerd door Google indien de toegang tot onze internetsites gebeurt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of van een ander land dat deel uitmaakt van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstroom aan onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, online rapporten voor ons samen te stellen waarin de activiteiten op onze website staan en andere services te bieden in verband met het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject. Welke cookies er zijn, is eerder al uitgelegd. Door de cookie te plaatsen, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens een van de afzonderlijke pagina’s op deze website wordt geopend die worden beheerd door de beheerder en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject door de overeenkomstige Google Analytics-component gegevens verzenden naar Google voor online analyse. Als onderdeel van dit technisch proces ontvangt Google informatie over persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het IP-adres van het gegevenssubject dat Google gebruikt, zodat het de herkomst van bezoekers en de muisklikken kan tracken, zodat het commissieberekeningen kan maken. Door middel van deze cookie, wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld het tijdstip van de toegang, de plaats vanaf waar toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website van het gegevenssubject, opgeslagen. Telkens het gegevenssubject onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door het gegevenssubject gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten. Google kan deze persoonsgegevens die zijn verzameld via de technische procedure verstrekken aan derde partijen. Het gegevenssubject kan, zoals eerder al is uitgelegd, op eender welk moment voorkomen dat er door onze website cookies worden geplaatst door dat zo in te stellen in de internetbrowser die wordt gebruikt, en dus permanent te weigeren dat er cookies worden geplaatst. Door zo een instelling van de gebruikte internetbrowser zou Google ook geen cookie kunnen plaatsen op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject. Daarnaast kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op eender welk moment worden gewist via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Bovendien heeft het gegevenssubject de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens en met betrekking tot het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een zulke verwerking te voorkomen. Daarvoor moet het gegevenssubject een browseradd-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browseradd-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina’s mogen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van deze browseradd-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject is verwijderd, geformatteerd of opnieuw is geïnstalleerd op een later moment, moet het gegevenssubject de browseradd-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browseradd-on is geïnstalleerd of gedeactiveerd door het gegevenssubject of een andere persoon binnen zijn of haar invloedssfeer, is het mogelijk de browseradd-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren. Meer informatie en het toepasbare privacybeleid van Google staat op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy en op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Meer gedetailleerde informatie over Google Analytics via de link https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/.
 14. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Remarketing De beheerder heeft Google Remarketing-services geïntegreerd op deze website. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. Door Google Remarketing te integreren, kan een bedrijf dus advertenties creëren die zijn afgestemd op de gebruiker en de internetgebruiker bijgevolg advertenties tonen in functie van zijn of haar interesses. Het moederbedrijf van de Google Remarketing-services is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Het doel van Google Remarketing is het tonen van advertenties in functie van de interesses van de gebruiker. Google Remarketing maakt het mogelijk advertenties te tonen via het Google-advertentienetwerk of die te tonen op andere internetpagina’s in functie van de individuele behoeften en interesses van de internetgebruiker. Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject. Welke cookies er zijn, is eerder al uitgelegd. Door deze cookie te plaatsen, kan Google de bezoeker van onze website herkennen wanneer hij of zij daarna websites bezoekt die ook deel uitmaken van het Google-advertentienetwerk. Telkens een website wordt geopend waarin de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betroffen persoon zich automatisch bij Google. Binnen het bereik van deze technische procedure krijgt Google informatie over persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om advertenties in functie van de gebruiker te tonen. Met deze cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de door de betroffen persoon bezochte internetpagina’s. Telkens het gegevenssubject onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door het gegevenssubject gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten. Google kan deze persoonsgegevens die zijn verzameld via de technische procedure verstrekken aan derde partijen. Het gegevenssubject kan, zoals eerder al is uitgelegd, op eender welk moment voorkomen dat er door onze website cookies worden geplaatst door dat zo in te stellen in de internetbrowser die wordt gebruikt, en dus permanent te weigeren dat er cookies worden geplaatst. Door zo een instelling van de gebruikte internetbrowser zou Google ook geen cookie kunnen plaatsen op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject. Daarnaast kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op eender welk moment worden gewist via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Daarnaast heeft het gegevenssubject de optie bezwaar te maken tegen internetadvertenties van Google. Daarvoor moet het gegevenssubject klikken op de link www.google.nl/settings/ads vanaf een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instelling maken. Meer informatie en de toepasbare bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.
 15. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google AdWords De beheerder heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders ads kunnen plaatsen in de resultaten van Googles zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder op voorhand bepaalde trefwoorden specificeren, waarna een advertentie uitsluitend in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google wordt getoond wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekresultaat krijgt dat relevant is voor het trefwoord . In het Google-advertentienetwerk worden de ads verdeeld over websites die relevant zijn voor het onderwerp door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf bepaalde trefwoorden. Het moederbedrijf van de Google AdWords-services is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Het doel van Google AdWords is onze website te promoten door advertenties te tonen in functie van de interesses van de gebruiker op de website van externe bedrijven en in de resultaten van de zoekmachine van de Google-zoekmachine, en om advertenties van derde partijen op onze website te tonen. Wanneer een gegevenssubject onze website opent via een Google-advertentie, wordt er een zogenaamde conversiecookie opgeslagen door Google op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject. Welke cookies er zijn, is eerder al uitgelegd. Een conversiecookie is na dertig dagen niet meer geldig en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. De conversiecookie wordt gebruikt om te tracken of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, zijn opgeroepen op onze website, op voorwaarde dat de cookie nog niet is vervallen. Door de conversiecookie kunnen zowel wij als Google volgen of een gegevenssubject dat op onze website terecht is gekomen via een AdWords-ad een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een verkoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd. De door het gebruik van de conversiecookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekersstatistieken worden dan door ons gebruikt om het totaal aantal gebruikers te bepalen die bij ons terecht zijn gekomen via AdWords-ads, d.w.z. om te bepalen of de AdWords-ad al dan niet een succes was en om onze AdWords-ads te optimaliseren voor de toekomst. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen van Google informatie waarmee het gegevenssubject kan worden geïdentificeerd. Met deze conversiecookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de door het gegevenssubject bezochte internetpagina’s. Telkens het gegevenssubject onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door het gegevenssubject gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten. Google kan deze persoonsgegevens die zijn verzameld via de technische procedure verstrekken aan derde partijen. Het gegevenssubject kan, zoals eerder al is uitgelegd, op eender welk moment voorkomen dat er door onze website cookies worden geplaatst door dat zo in te stellen in de internetbrowser die wordt gebruikt, en dus permanent te weigeren dat er cookies worden geplaatst. Door zo een instelling van de gebruikte internetbrowser zou Google ook geen conversiecookie kunnen plaatsen op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject. Daarnaast kan een reeds door Google AdWords geplaatste cookie op eender welk moment worden gewist via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Daarnaast heeft het gegevenssubject de optie bezwaar te maken tegen internetadvertenties van Google. Daarvoor moet het gegevenssubject klikken op de link www.google.de/settings/ads vanaf een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instelling maken. Meer informatie en de toepasbare bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 16. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Twitter De beheerder heeft componenten van Twitter geïntegreerd op deze website. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microbloggingservice waarop gebruikers kunnen publiceren en zogenaamde tweets kunnen versturen, d.w.z. Korte berichten met een tekenlimiet van 280 tekens. Deze korte berichten kan iedereen zien, ook personen die niet geregistreerd zijn bij Twitter. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgers van de gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Daarnaast maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek te bereiken door middel van hashtags, links of retweets. Het moederbedrijf van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Telkens een van de afzonderlijke pagina’s op deze website wordt geopend die worden beheerd door de beheerder en waarin een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject door de overeenkomstige Twitter-component van Twitter een voorstelling downloaden van de overeenkomstige Twitter-component. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/nl/resources/buttons. Binnen het bereik van deze technische procedure ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door het gegevenssubject. Het doel van de integratie van de Twitter-component is het onze gebruikers mogelijk te maken om content van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en een groter bezoekersaantal te krijgen. Indien het gegevenssubject op hetzelfde moment is aangemeld bij Twitter, herkent Twitter welke specifieke subpagina van onze website het gegevenssubject aan het bezoeken is telkens het gegevenssubject onze website oproept, en dit zolang hij op onze website blijft. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en wordt door Twitter toegewezen aan het overeenkomstige Twitter-account van het gegevenssubject. Indien het gegevenssubject een van de geïntegreerde Twitter-knoppen op onze website activeert, zullen de verzonden gegevens en informatie worden toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van het gegevenssubject en worden opgeslagen en verwerkt door Twitter. Twitter ontvangt de informatie dat het gegevenssubject onze website heeft bezocht altijd via de Twitter-component indien het gegevenssubject tegelijkertijd is aangemeld bij Twitter wanneer deze onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of het gegevenssubject op de Twitter-component klikt. Indien het gegevenssubject wenst dat deze informatie niet verzonden wordt naar Twitter, kan hij of zij deze verzending voorkomen door zich af te melden van zijn of haar Twitter-account alvorens onze website te openen. De toepasbare bepalingen inzake gegevensbescherming van Twitter staan op https://twitter.com/privacy?lang=nl.
 17. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van YouTube De beheerder heeft YouTube-componenten geïntegreerd op deze website. YouTube is een internetvideoportaal waarop gratis video’s kunnen worden gepubliceerd en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en er commentaar op kunnen geven, en dit eveneens gratis. Op YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Dit is waarom volledige film- en tv-shows, maar ook muziek, video’s, trailers of video's gemaakt door gebruikers kunnen worden bekeken via het internetportaal. Het moederbedrijf van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Telkens een van de afzonderlijke pagina’s op deze website wordt geopend die worden beheerd door de beheerder en waarin een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject door de overeenkomstige YouTube-component van YouTube een voorstelling downloaden van de overeenkomstige YouTube-component. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/nl/. Binnen het bereik van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door het gegevenssubject. Indien het gegevenssubject op hetzelfde moment is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website het gegevenssubject aan het bezoeken is door een subpagina op te roepen met een YouTube-video. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en wordt toegewezen aan het overeenkomstige YouTube-account van het gegevenssubject. YouTube en Google ontvangen de informatie dat het gegevenssubject onze website heeft bezocht altijd via de YouTube-component indien het gegevenssubject tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube wanneer deze onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of het gegevenssubject op een YouTube-video klikt. Indien het gegevenssubject wenst dat deze informatie niet verzonden wordt naar YouTube en Google, kan hij of zij deze verzending voorkomen door zich af te melden van zijn of haar YouTube-account alvorens onze website te openen. Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat geraadpleegd kan worden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.
 18. Betaalmethode: Privacybeleid voor Payone als betaalmethode met creditcard Indien u beslist om met creditcard voor uw reis te betalen, zullen uw persoonsgegevens worden verzonden naar Payone. De wettelijke basis voor de verzending van de gegevens is Artikel 6 (1) a GDPR (toestemming) en Artikel 6 (1) b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst) van PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland. E-mail: privacy@payone.com Door te betalen met creditcard stemt u in met de verzending van uw persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en creditcardgegevens naar Payone. Welke andere gegevens er worden verzameld door Payone staat in hun privacybeleid: https://docs.payone.com/display/public/PLATFORM/Privacy+Policy
 19. Wettelijke basis voor verwerking Artikel 6 I lit. a GDPR dient voor ons bedrijf als de wettelijke basis voor het verwerken van transacties, waarbij we toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan het gegevenssubject deel uitmaakt, bijvoorbeeld bij het verwerken van transacties die nodig zijn voor een levering van goederen of het leveren van een andere dienst of tegenprestatie, verloopt de verwerking op basis van Art. 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor zulke verwerkingen die nodig zijn voor het implementeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of services. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waarvoor het nodig is persoonsgegevens te verwerken, zoals voor het voldoen aan belastingplichten, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c GDPR. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om vitale belangen van het gegevenssubject te beschermen of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker gewond raakt op onze terreinen en als gevolg zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden bezorgd. De verwerking is dan gebaseerd op Art. 6 I lit. d GDPR. Ten slotte kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. f GDPR. Verwerkingen die niet worden gedekt door een van de eerder vermelde wettelijke basissen zijn gebaseerd op deze wettelijke basis indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang te beschermen van ons bedrijf of van een derde partij, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van het gegevenssubject niet prevaleren. Zulke verwerkingen in het bijzonder zijn voor ons toegestaan, omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. In deze zin is men van oordeel dat van een rechtmatig belang kan worden uitgegaan indien het gegevenssubject een klant is van de beheerder (punt 47, zin 2 GDPR).
 20. Rechtmatige belangen inzake de verwerking door een beheerder van een derde partij Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 I lit. f GDPR, is ons rechtmatig belang de uitvoering van onze zakelijke activiteiten ten voordele van en voor het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.
 21. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen De criteria voor de opslagduur van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Nadat deze periode is verstreken, worden de betroffen gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of het starten van de overeenkomst.
 22. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van een overeenkomst; verplichting van het gegevenssubject om persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

We informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens soms bij wet verplicht is (bijv. belastingregelgevingen) of ook kan voortvloeien uit contractuele regelgevingen (bijv. Informatie over de contractpartner). Soms kan het om een overeenkomst te sluiten nodig zijn dat een gegevenssubject ons persoonlijke gegevens bezorgt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Het gegevenssubject is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar sluit. Indien deze persoonsgegevens niet kunnen worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden gesloten met het gegevenssubject. Voordat het gegevenssubject persoonsgegevens verstrekt, moet het gegevenssubject contact opnemen met een van onze werknemers. Onze werknemer zal het gegevenssubject voor het specifieke geval informeren of het verstrekken van persoonsgegevens bij wet of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

 1. Orderverwerkers We gebruiken externe serviceproviders (orderverwerkers), bijv. voor het zenden van nieuwsbrieven, het verwerken van creditcardbetalingen of reisprogramma's. Met de serviceprovider is een afzonderlijke overeenkomst inzake het verwerken van ordergegevens gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Indien u wilt weten met welke serviceproviders wij werken, kan u een lijst bij ons aanvragen. Stuur ons daarvoor een e-mail naar [email protected], wij verzenden u dan de gevraagde informatie.
 2. Disclaimer Ondanks een grondige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor alle externe links op onze website. Op het moment dat de links werden geplaatst, bleek er geen illegale content te zijn op de externe pagina's. Maar aangezien we geen invloed hebben op het huidige en toekomstige ontwerp van externe sites, doen we hierbij uitdrukkelijk afstand van de content ervan.
 3. Bestaan van geautomatiseerde beslissingmaking Als een verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde beslissingmaking of profilering. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is aangemaakt door de maker van de verklaring inzake gegevensbescherming van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als de externe gegevensbeschermingsinstantie Dachau, in samenwerking met de advocaat voor de wet inzake gegevensbescherming Christian Solmecke.

2024 Africaventura , een merk van Ventura TRAVEL GmbH

Alle rechten voorbehouden

Emke

Jouw contactpersoon

Emke

Emke